Introducción Saltana Revista de literatura i traducció A Journal of Literature & Translation Revista de literatura y traducción
Cantata a un soldat mort
L'àngel de la terra:
     He vist la foguera de la teva sang
     i sento el redoble de mort repentina
          de ton cos
     contra el tambor de la terra calcinada.

     Que ningú no toqui —ni amb mans amoroses—
     el teu fred silenci. L'ombra de mes ales
     verdes será la llum del teu repós
          eternal.

     Que ningú no toqui —ni amb mans amoroses—
     ton silenci abans que llargues garlandes,
     fetes d'arrels i de llamps, puguin cenyir
          el teu front.

L 'herba:
     Que ningú no el toqui
     si no és amb llàgrimes.
     Vol tèbia rosada
     sa oberta fredor.

L'àngel de la terra:
     Que ningú no el toqui
     ni amb mans amoroses.

Els xiprers:
     Arbres de branca amagada
     venim a dansar en rotllana.
     No podem plorar-te fulles
     ni donar-te una besada,
     però ens unim en muralla
     per lliurar-te del taüt
     i del marbre d'una làpida.

L'herba:
     Roses vermelles s'obren als horitzons:
     efímeres brotades, flors dels canons.

Els xiprers:

     Arbres de branca amagada
     —com pals de vela plegada—
     venim a dansar en rotllana
     i a fer-te d'alta muralla.
     Cadascún serà una llança
     dintre la tarda morada.

L 'herba:
     Roses negres oscil.len als horitzons:
     flors sinistres de la boca dels canons.

Les endolades:
     ¿On jeu la vida abatuda,
     la verda espiga segada
     en camp de glòria futura?
     Trenca't, muralla, en finestres
     on càpiga l'estatura
     del nostre dolor que canta.
     Som com la fruita madura
     d'un arbre sense brancatge.

L'àngel de la terra:
     Obre, vent, a cada pena,
     una porta d'esperança

Les endolades:
     Per sempre els parpres se t'han clos,
     per sempre t'és inútil l'aire,
     per sempre raïm espremut,
     per sempre boca segellada,
     per sempre sol trist de record.

L'herba:

     Roses vermelles s'obren als horitzons:
     efímeres brotades, flors dels canons.

Les endolades:
     Cos de verge primavera,
     roja ànima de balada,
     cor de campanes enceses
     curull de camins de bondat:
     ¿què direm de ton absència,
     nosaltres, gàrgoles tràgiques,
     a la llum que t'admirava
     i les proes que floreixen?
     Per rutes al.lucinades
     anem deixant invisibles
     rastres d'amargues certeses,
     sembrant rictus indelebles
     i apoteosis de vels.
     S'estremeixen sols i núvols
     en els cels profunds dels somnis,
     els vents esquinçen crepuscles
     delirants.
     Ferida de lluna irada
     l'aigua del riu es detura
     en dòcils fantasmes d'alba
     sobre els erms...

Els xiprers:
     Porteu-li, el dia de la pau,
     l'últim fanal velat de blau.

Les endolades:
     Ja no tems urpes de pluja
     ni pol.len d'aurora
     ni espases de sol.
     Ja comença la victòria
     lenta dels teus òssos
     a cercar endebades
     iris als pous dels teus ulls.

L'herba:
    A la roca de ton pit
    ai! quina font de clavells
    tendres ha eixugat la mort.

Les endolades:
     Et portem escumes de mediterrània
     i neus de cims purs i silenciosos,
     llargues melangies d'arades polsoses,
     ánimes de rius, campanes i encluses,
     esperes de núbils gràvides d'enyor,
     fum adormissat en lentes anells,
     ombres d'olivera sobre terra eixuta,
     panotxes de sol i gemmes de fornal,
     corones de pluja i brancs de llampecs,
     garbes d'esperança, alirets de joia
     i feixos de dol...

Els xiprers:
     I becs d'aloses mortes
     i punxes d'atzavara!

L'àngel de la terra:
     Romans dempeus, heroi, dintre l'eterna pàtria,
     invencible en la fonda memòria de les ànimes,
     lluminós i concret damunt l'espai humà
     de l'esperit. Oh, mira: la mel de les edats
     devora teu circula, les àligues aixequen
     ses ales triomfals sota els teus ulls oberts.
     Et poso una oreneta dins cada cartutxera
     i una rosa vermella a la petita boca
     del teu fusell romput...


5

10


15
20
25
30


35


40


45


50
55
60
65
70

75
80
85
90
95
100
105
Rapsodias para un soldado muerto
Traducción del autor
EL ÁNGEL DE LA TIERRA

He visto la hoguera de tu sangre
y he oído el redoblar de muerte repentina
de tu cuerpo contra el tambor de la tierra.
Que nadie toque —ni siquiera con manos de amor
tu silencio ahora. La sombra de mis verdes alas
será la luz de tu reposo eterno.
Que nadie toque ni siquiera con manos de amor
tu silencio antes que una guirnalda,
trenzada con raíces y rayos,
ciña la columna de tu frente.

LA HIERBA

Que nadie, nadie le toque
si no es con lágrimas:
quiere tibio rocío
su frío abierto.

EL ÁNGEL DE LA TIERRA

Que nadie, nadie le toque
ni siquiera con manos de amor.

LOS CIPRESES

Árboles de rama oculta
venimos a danzar en corro.
No podemos llorarte hojas
ni podemos darte un beso.
Pero nos juntamos en muralla
para protegerte del ataúd negro
y del mármol de una lápida.

LA HIERBA

Rosas rojas se encendían en los horizontes:
flores efímeras de la voz de los cañones.

LOS CIPRESES

Árboles de rama oculta
mástiles con vela flácida
venimos a danzar en corro
y a hacerte de alta muralla.
Cada uno será una lanza
dentro de la tarde morada.

LA HIERBA

Rosas negras penden en los horizontes:
ceniza de la voz de los cañones.

LAS ENLUTADAS

¿Dónde yace la torre caída,
la verde espiga segada
en campos de gloria oscura?
Rómpete, muro, en ventanas
donde quepa la estatura
de nuestro dolor que canta.
Somos la fruta madura
de un árbol sin ramaje.

EL ÁNGEL DE LA TIERRA

Abre, viento, en cada pena,
una puerta de esperanza.

LAS ENLUTADAS

Para siempre los párpados se te han helado,
para siempre tendrás la boca de piedra,
para siempre te es inútil el aire.
Para siempre barca varada,
para siempre uva exprimida,
para siempre sol triste de recuerdo.

LA HIERBA

Rosas rojas se encendían en los horizontes:
flores efímeras de la voz de los cañones.

LAS ENLUTADAS

Cuerpo de quemada primavera,
alma de león y de balada,
corazón de campana blanca
llena de nidos de bondad
¿qué diremos de tu ausencia,
nosotras, cariátides trágicas,
a la luz que te admiraba
y a las proas que han nacido?
Por las rutas alucinadas
vamos dejando rastros
de certezas amargas,
sembrando rictus indelebles
y apoteosis de crespones.
Se han conmovido las nubes
en los cielos diáfanos de sueños
y han desgarrado crepúsculos
los vientos delirantes.
Herida de luna airada
el agua del río se para
en fantasmas de neblina
que expiran de madrugada
sobre los yermos...

LOS CIPRESES

¡Llevadle, el día de la paz,
el último farol velado de azul!

LAS ENLUTADAS

Ya no existen zarpas de lluvia,
ni polen de alba,
ni espadas de sol.
Ya comienza la victoria
temida de tus huesos.
Ya es inútil buscar iris
en la ausencia de tus ojos.

LA HIERBA

Y en la roca de tu pecho
¡ay!, ¡qué fuente de claveles
ha secado la muerte!

LAS ENLUTADAS

Te traemos espumas, mediterráneas
y nieve de cumbres pirenaicas,
nostalgias de rejas abandonadas,
sonidos de yunque y gemas de mina;
suspiros de núbiles grávidas de tristeza,
humo dormido en anchos espirales,
la sombra clara del olivo
y la blanca flor del almendro,
auras de inocencias olvidadas,
gavillas de esperanzas y haces de dolor.

LOS CIPRESES

¡Y picos de alondras muertas
y espinas de áloes!

EL ÁNGEL DE LA TIERRA

Permanece «¡firme!», en la inmortalidad de la patria,
invencible en la honda memoria del corazón,
luminoso y concreto en el espacio humano del espíritu.
La miel de las edades cerca de ti circula,
las águilas vuelan bajo tu mirada de triunfo.
Te he puesto una golondrina dentro de cada cartuchera
y una rosa blanca en la boca de tu fusil.


5
10


15202530


35
40


455055
60
65
7075808590
95


100


Derechos de autor Introducción El hijo en el frente
Introducción Saltana Revista de literatura i traducció A Journal of Literature & Translation Revista de literatura y traducción