Saltana A Journal of Literature & Translation Revista de literatura y traducción
Comitè editorial
Saltana és una revista electrònica fundada per traductors literaris i professors universitaris de literatura i traducció, independent i sense ànim de lucre. Publica poesia, narrativa i assaig de totes les èpoques i tradicions nacionals en edició bilingüe o multilingüe, de qualsevol llengua al castellà, el català, l'euskera, el gallec i el portuguès, o d'aquestes llengües a qualsevol altra. Les traduccions inclouen tant versions modernes com versions antigues.

La revista promou la publicació de primeres traduccions i versions inèdites, però també dedica una atenció especial a la recuperació i divulgació del patrimoni traductor, en particular de traduccions fonamentals des del punt de vista de la història de la recepció literària, filosófica i humanística. Una secció amb edicions en altres llengües, els autors o obres de la qual s'elegeixen en funció de la seva importància o singularitat en la història cultural internacional, complementa els materials presentats en les diferents llengües ibèriques. La revista inclou articles d'investigació, crítica i reflexió, així com introduccions, comentaris i materials diversos sobre autors, obres i temes.

Saltana neix amb la voluntat d'aproximar el lector a la traducció entesa com a tasca intel·lectual de primer ordre i com a pràctica que contribueix a la construcció de les lletres universals. La selecció dels textos que apareixen a la revista no es regeix només per criteris traductors, sinò temàtics o estètics, de manera semblant a altres revistes culturals de caràcter general, amb la convicció que la traducció és una faceta més de la literatura i el pensament, i que tota traducció reflecteix una totalitat, la de les interaccions, les tensions i els lliscaments entre cultures en l'espai i en el temps. Saltana vol subratllar la importància decisiva del traductor com a creador i presenta l'art de la traducció en acte, com a procediment transitori i provisional pel qual els textos es transformen i passen no només d'una llengua a una altra, sinó d'una literatura i una cultura a una altra.

La revista està oberta a la col·laboració i les propostes de publicació de tots els traductors de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina, així com dels traductors que difonen les literatures ibèriques i llatinoamericanes en els cinc continents.
Saltana és una paraula castellana pròpia del nord-oest d'Argentina i la regió andina. Té dues accepcions: f. 1. Pedra o fusta que es col·loca a intervals en una corrent d'aigua perque hom hi passi caminant. 2. Col·loquialment, la passera formada per aquestes pedres o fustes.
El navegant República traductora Arguments Segle XX Poesía y artes visuales Escolis Istme Inverses Tesaure Proses Antologies mínimes
Admissió d'originals Drets d'autor Correu Cerca Índexs